Belastingvoordeel

Voortaan kan je als huurder of als eigenaar genieten van een belastingvermindering van 30% op de werkelijk betaalde uitgaven (voor de beveiliging van een woning tegen brand). Er geldt een maximum van 760 euro voor de hele factuur. Welke uitgaven vallen hieronder?

Vraag hier een gratis offerte aan voor brandbeveiliging.

Update: sinds 2015 kan je in het Vlaams en het Waals gewest helaas geen belastingvoordeel meer krijgen voor brandbeveiliging. 

Uitgaven beveiliging tegen brand

Op welke uitgaven kan je een belastingvoordeel krijgen? De FOD Financiën zegt daarover het volgende:

  • de uitgaven voor de levering en de plaatsing van waterblussers met additief van 6 kg of polyvalente poederblussers van 6 kg, conform de reeks normen NBN EN 3 ‘Draagbare blustoestellen’, met inbegrip van het blustoestel dat wordt geplaatst voor het automatisch blussen in verwarmingslokalen op stookolie.
  • de uitgaven voor de levering en de plaatsing van deuren met een brandweerstand van een “half uur”:
    • tussen de garage en de woning
    • aan de binnenkant van de keuken
    • tussen het slaap- en woongedeelte van de woning
    • aan de binnenkant van het verwarmingslokaal

Voor de levering en plaatsing van rookmelders kan je geen belastingvermindering krijgen.