Brandbeveiliging plaatsen?
Vraag hier gratis prijzen op maat aan.

Brandblussers

Brandblussers zijn een onmisbaar onderdeel in de brandbeveiliging van een gebouw. Belangrijk is wel dat het juiste type brandblusser gebruikt wordt. Afhankelijk van het soort brand en het materiaal dat in brand staat, is namelijk een ander soort brandblusser nodig. Een overzicht van de soorten brandblussers samen met hun prijzen en eigenschappen vind je hier samen met interessante tips.

 

 

Soorten brandblussers

Branden worden opgesplitst in verschillende brandklassen, gaande van A-klasse branden tot F-klasse branden. Het onderscheid wordt gemaakt afhankelijk van het brandbaar materiaal.

Binnen het assortiment brandblussers wordt het onderscheid gemaakt tussen schuimblussers, poederblussers, en CO2 blussers. Elk brandblusapparaat heeft daarbij zijn eigen bluseigenschappen (ook uitgedrukt in brandklassen). Deze eigenschappen bepalen voor welk soort brand, of anders gezegd voor welk soort brandklasse, het blusapparaat gebruikt kan worden:

 

Brandklasse
Brandbaar materiaal
Vereiste brandblusser
Brandklasse A
Vaste stoffen: hout, papier, textiel, ...
Schuimblusser
ABC poederblusser
Schuim-vetblusser
Brandklasse B
Vloeistoffen: verf, olie, ...
Schuimblusser
ABC poederblusser
BC poederblusser
CO2 blusser
Schuim-vetblusser
Brandklasse C
Gassen: butaan, propaan, aardgas, ...
ABC poederblusser
BC poederblusser
CO2 blusser
Brandklasse D
Metalen: magnesium, aluminium, natrium, ...
D poederblusser
Brandklasse E
Elektrische installaties
Schuimblusser (tot 1000 volt)
ABC poederblusser
BC poederblusser
CO2 blusser
Brandklasse F
Vetten en olieën
Schuimblusser
Schuim-vetblusser

 

1. Schuimblusser

De schuimblusser is waarschijnlijk de meest voorkomende brandblusser op de markt. Deze is gevuld met water en een schuimvormend middel. Bij gebruik dekt de substantie de brand af waardoor de zuurstof weggenomen wordt en de brand dooft.

Het grote voordeel van schuimblussers is de lange blusduur en het feit dat het schuim niet schadelijk is voor het milieu en geen schade achterlaat. Het schuim kan je makkelijk zelf opkuisen en dat maakt dit type blustoestel populair voor gebruik thuis of op kantoor.

Een schuim brandblusser blust zowat elke materiaal en elke stof, behalve gas. Het is dus niet geschikt voor het doven van C-klasse branden.

 

» Geschikt voor brandklasse A, B, E, F

Richtprijs schuimblusser 2kg: €34,95
Richtprijs schuimblusser 6kg: €59,99
Richtprijs schuimblusser 9kg: €129,95
Richtprijs schuim-vetblusser 2kg: €35,95

⇒ Bekijk het assortiment schuimblussers en bijhorende prijzen in de webshop

 

 

2. Poederblusser

De inhoud van een poederblusser bestaat uit verschillende chemicaliën. Poederblussers zijn populair omdat ze voor heel wat verschillende branden ingezet kunnen worden.

Net zoals schuimblussers hebben ze een lange blusduur. Het nadeel is wel dat de inhoud, in tegenstelling tot de inhoud van schuimblussers, schadelijker is voor het milieu. Bovendien kunnen ze veel nevenschade veroorzaken, zeker aan elektrische apparaten, en is het moeilijk om de resten achteraf op te kuisen.

Hou er ook rekening mee dat er tijdens het blussen met een poeder brandblusser een grote stofwolk ontstaat. Dat kan het zicht belemmeren waardoor je minder snel kan wegkomen. Bij de keuze tussen een schuim- of poederblusser wordt daarom meestal een poeder brandblusser aangeraden.

 

» Geschikt voor brandklasse A, B, C, D, E

Richtprijs poederblusser 1kg: €22,39
Richtprijs poederblusser 2kg: €34,89
Richtprijs poederblusser 6kg: €45,97
⇒ Bekijk het assortiment poederblussers en bijhorende prijzen in de webshop

 

 

3. Co2 blusser

Een co2 brandblusser of koolstofdioxide brandblusser herken je aan de zwarte sneeuwkoker aan het uiteinde van het blusapparaat. Let daar zeker mee op, want het uiteinde kan bij gebruik heel koud worden en zelfs brandwonden veroorzaken.

Aangezien ze geen nevenschade veroorzaken, worden co2 brandblussers vaak gebruikt in musea, scholen en ruimtes met elektrische apparaten. In keukens van horecazaken zijn dit type brandblussers zelfs verplicht.

 

» Geschikt voor brandklasse B, C, E

Richtprijs CO2 blusser 2kg: €167,25
Richtprijs CO2 blusser 5kg: €128,06
⇒ Bekijk het assortiment CO2 blusser en bijhorende prijzen in de webshop

 

 

Van plan om een brandblusser te kopen en op zoek naar advies en tips? Meer informatie over waarop je zoal moet letten bij het kopen van een brandblusser lees je in dit artikel.

brandblusser soorten

Brandblusser kopen? Let op de keuringsmerken!

Het belangrijkste is dat een brandblusser voldoet aan de EN-3 keuring. Dat betekent namelijk dat hij voldoet aan de Europese regelgeving. België heeft nog een extra keurmerk, het Benor-keurmerk. Een brandblusser met een Benor-keurmerk werd m.a.w. ook door de Belgische autoriteiten gecontroleerd, getest en goedgekeurd.

 

 

Plaatsing brandblusser

Een brand blusser is waarschijnlijk het bekendste blusmiddel. Minder in private woningen, maar wel in kantoorgebouwen, scholen en andere openbare gebouwen wordt er daarom veel aandacht besteed aan een correcte plaatsing.

Bij het plaatsen van de brandbeveiliging verdeelt men het te beveiligen gebouw eerst in verschillende zones. Men doet dat o.b.v. gebruik en brandrisico. De oppervlakte van de zone bepaalt dan het aantal vereiste brandblusapparaten:

  • Per 150m² is bijvoorbeeld min. 1 blusapparaat nodig met een inhoud van 6kg poeder of 6l schuim.
  • Per 250m² is bijvoorbeeld min. 1 blusapparaat nodig met een inhoud van 9kg poeder of 9l schuim.

Er moeten telkens 2 blustoestellen voorzien worden per zone. Behalve als de oppervlakte kleiner is dan 100m². Dan volstaat 1 brandblusser met een minimale inhoud van 6kg poeder of 6l schuim. Het is ook belangrijk dat de blusapparaten goed bereikbaar zijn. Dat betekent op maximaal 20m loopafstand, niet achter deuren en zo’n 1m boven de vloer.

Het minimum aantal vereiste brandblussers kan natuurlijk uitgebreid worden naar eigen wens. Zo worden bijvoorbeeld vaak extra blustoestellen geïnstalleerd op risicovolle plaatsen zoals de keuken, in de buurt van machines, …

Brandblussers moeten ook altijd voorzien worden van pictogrammen zodat het in geval van nood sneller duidelijk is waar ze zich bevinden. ⇒ Lees hier meer over veiligheidspictogrammen.

 

Van plan om (een) brandblusser(s) te plaatsen en benieuwd naar een prijs op maat van jouw situatie? Bekijk het assortiment brandblussers en de bijhorende prijzen in de webshop.

 

 

Is een keuring/onderhoud van brandblussers verplicht?

Volgens het OCB moeten brandblussers jaarlijks gekeurd worden door personen die er kennis van hebben. De controle moet niet uitgevoerd worden door een specifiek controle organisme, maar door een specialist die op de hoogte is van de werking van brandblussers en weet wat vereist is om deze optimaal te laten werken.

Het OCB raadt ook onderhoudscontracten aan zodat je verzekerd bent van een jaarlijkse controle van de brandblussers. Jouw brandbeveiliging laten keuren en benieuwd naar een prijs op maat van jouw situatie? Vrijblijvend offertes aanvragen kan via de offertepagina.

 

 

TIP: Om de brandveiligheid van jouw woning, bedrijf, … te verhogen zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Het stopt niet bij brandblussers. Zo kan je er ook voor kiezen om een brandalarm of rookmelders te installeren om preventief te beschermen. Om de brandveiligheid extra te verhogen, kan je ook brandwerende deuren, branddekens, … plaatsen.

Jouw eigendom brandveilig maken en op zoek naar een oplossing op maat van jouw situatie en wensen? Vraag vrijblijvend offertes op maat aan bij erkende installateurs via de offertepagina.

 

 

voorbeeld brandblusser